ANY 2014

Ens han atorgat a través de concurrència pública una subvenció anual de 31.300 euros per finançar activitats d’atenció Psicosocial i 9.000 euros per a la Campanya “Posa’t la gorra de Barcelona!” Totes les subvencions han estat ja justificades. Expedient tancat.
A través de la convocatòria extraordinària anual de subvencions a entitats per al desenvolupament d’atenció a les famílies en situació de vulnerabilitat social, especialment aquelles que tenen infants a càrrec, ens han atorgat a través de concurrència pública 30.000 euros per finançar el manteniment de la Casa dels Xuklis. La subvenció ha estat justificada. Expedient tancat.
Ens han atorgat a través de concurrència pública una subvenció anual de 23.000 euros per a finançar activitats d’atenció Psicosocial des de Barcelona i Tarragona, la Casa dels Xuklis i la campanya “Posa’t la gorra!” a Barcelona La subvenció ha estat justificada. Expedient tancat.
Ens han atorgat a través de concurrència pública una subvenció anual de 5.000 euros per a finançar activitats de voluntariat, del “Posa’t la gorra!” a Barcelona i la Casa dels Xuklis. La subvenció ha estat justificada. Expedient tancat.
Ens han atorgat a través de concurrència pública una subvenció anual de 13.510 euros per a finançar activitats de la Casa dels Xuklis. La subvenció ha estat justificada. Expedient tancat.
Ens han atorgat a través de concurrència pública una subvenció anual de 44.000 euros per a finançar la Casa dels Xuklis. La subvenció ha estat justificada. Expedient tancat.

ANY 2015

Ens han atorgat a través de concurrència pública una subvenció anual de 36.300 euros per finançar activitats d’atenció Psicosocial i 11.750 euros per a la Campanya “Posa’t la gorra de Barcelona!” Totes les subvencions han estat ja justificades. Expedient tancat.
A través de la convocatòria extraordinària anual de subvencions a entitats per al desenvolupament d’atenció a les famílies en situació de vulnerabilitat social, especialment aquelles que tenen infants a càrrec, ens han atorgat a través de concurrència pública 50.000 euros per finançar el manteniment de la Casa dels Xuklis. La subvenció ha estat justificada. Expedient tancat.
Ens han atorgat a través de concurrència pública una subvenció anual de 30.319 euros per a finançar activitats d’atenció Psicosocial des de Barcelona, Tarragona i Lleida, la Casa dels Xuklis i la campanya “Posa’t la gorra!” a Barcelona La subvenció ha estat justificada. Expedient tancat.
Ens han atorgat a través de concurrència pública una subvenció anual de 6.500 euros per a finançar activitats de voluntariat, del “Posa’t la gorra!” a Barcelona i la Casa dels Xuklis. La subvenció ha estat justificada. Expedient tancat.
Ens han atorgat a través de concurrència pública una subvenció anual de 12.001 euros per a finançar activitats de la Casa dels Xuklis. La subvenció ha estat justificada. Expedient tancat.
Ens han atorgat a través de concurrència pública una subvenció anual de 44.000 euros per a finançar la Casa dels Xuklis. La subvenció ha estat justificada. Expedient obert.

ANY 2016

Ens han atorgat a través de concurrència pública una subvenció anual de 11.500 euros per a la Campanya “Posa’t la gorra de Barcelona!” i 38.300 euros per finançar activitats d’atenció Psicosocial. La subvenció ha estat justificada. Expedient obert.
Ens han atorgat a través de concurrència pública una subvenció anual de 29.573 euros per a finançar activitats d’atenció Psicosocial des de Barcelona, Tarragona i Lleida, la Casa dels Xuklis i la campanya “Posa’t la gorra!” a Barcelona La subvenció ha estat justificada. Expedient obert.
Ens han atorgat a través de concurrència pública una subvenció anual de 6.440 euros per a finançar activitats de voluntariat, del “Posa’t la gorra!” a Barcelona i la Casa dels Xuklis. La subvenció ha estat justificada. Expedient tancat.
A través de la convocatòria extraordinària anual de subvencions a entitats per al desenvolupament d’atenció a les famílies en situació de vulnerabilitat social, especialment aquelles que tenen infants a càrrec, ens han atorgat a través de concurrència pública 50.000 euros per finançar el manteniment de la Casa dels Xuklis. La subvenció ha estat justificada. Pendent de tancar expedient.
Ens han atorgat a través de concurrència pública una subvenció anual de 11.875 euros per a finançar activitats de la Casa dels Xuklis. La subvenció ha estat justificada. Expedient tancat.
Ens han atorgat a través de concurrència pública una subvenció anual de 40.000 euros per a finançar la Casa dels Xuklis. La subvenció encara no ha estat justificada. Es justifica el 2018. Expedient obert.

ANY 2017

Ens han atorgat a través de concurrència pública una subvenció anual de 8.600 euros per a finançar activitats de voluntariat, del “Posa’t la gorra!” a Barcelona i la Casa dels Xuklis. La subvenció encara no ha estat justificada. Es justifica el 2018. Expedient obert.
A través de conveni se’ns ha assignat un ajut de 20.000 euros per a finançar activitats de la Casa dels Xuklis i els Xuklis Festival. L’ajut encara no ha estat justificat. Es justifica el 2018. Expedient obert.