COMPTES ANUALS

Els comptes anuals de l’Entitat són aprovats per l’Assemblea General.

Com a Entitat Declarada d’Utilitat Pública rendim comptes amb el Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya anualment.

PRESSUPOST ANUAL

INGRESSOS %
Socis 50.000 2,88
Donacions 246.700 14,20
Actes solidaris Implicats 180.000 10,36
Famílies acollides (Fons Públics) 120.000 6,91
Subvencions Públiques 258.000 14,85
Subvencions entitats financeres i entitats privades 190.000 10,93
Campanyes sensibilització 580.000 33,37
Marxandatge 112.800 6,49
TOTAL INGRESOS 1.737.500 100,00
DESPESES %
Administració/Manteniment 309.700 17,82
Projectes Entitat 490.000 28,20
Projectes Hospitals 147.440 8,49
La Casa dels Xuklis 380.000 21,87
Campanyes sensibilització 392.000 22,57
Diversos 18.360 1,05
TOTAL DESPESES 1.737.500 100,00