COMPTES ANUALS

Els comptes anuals de l’Entitat són aprovats per l’Assemblea General.

Com a Entitat Declarada d’Utilitat Pública rendim comptes amb el Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya anualment.

PRESUPOST ANUAL

INGRESSOS %
Socis 40.000 3,43
Donacions 85.000 7,28
Actes Implicats 74.700 6,40
Dietes Famílies allotjades 103.000 8,82
Subvencions Generalitat de Catalunya 120.000 10,28
Subvencions Ajuntaments/Diputacions 30.000 2,57
Subvenció Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad IRPF 44.000 3,77
Subvencions entitats financeres i entitats privades 110.000 9,42
Campanyes Posa't la gorra! 510.000 43,68
Marxandatge 45.000 3,85
interessos 6.000 0,51
TOTAL INGRESOS 1.167.700 100,00
DESPESES %
Personal Gestió i administració (Cost total) 184.000 15,74
Personal d'Atenció Directa (Cost total) 280.000 24,00
Personal de Manteniment la Casa dels Xuklis (Cost total) 121.000 10,36
Professionals externs 47.000 4,03
Lloguers seus 61.000 5,22
Subministres/serveis 29.500 2,53
Manteniment Casa Xuklis 45.000 3,85
Despeses Activitats famílies 57.200 4,90
Despeses Campanyes festes Posa't la gorra! Gorra 200.000 17,13
Projecte Adequació Planta Oncologia i Hematologia Pediàtriques HVH 44.000 3,77
Projectes Adequació i millores Casa Xuklis 80.000 6,85
Despeses diverses 19.000 1,63
TOTAL DESPESES 1.167.700 100,00

ALTRES DADES ECONÒMIQUES

Inventari patrimoni

AFANOC no disposa de patrimoni propi.

Contractes amb Administració Pública

AFANOC no té vigent cap contracte amb l’Administració Pública

Obligacions amb Hisenda i la Seguretat Social

AFANOC està al corrent de pagament amb Hisenda i la Seguretat Social
Més informació a afanoc@afanoc.org