COMPTES ANUALS

Els comptes anuals de l’Entitat són aprovats per l’Assemblea General.

Com a Entitat Declarada d’Utilitat Pública rendim comptes amb el Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya anualment.

PRESUPOST ANUAL

INGRESSOS %
Socis 42.000 3,48
Donacions 105.000 8,70
Actes Implicats 95.000 7,87
Dietes Famílies allotjades 105.000 8,70
Subvencions Generalitat de Catalunya 120.000 9,94
Subvencions Ajuntaments/Diputacions 28.000 2,32
Subvenció Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad IRPF 44.000 3,65
Subvencions entitats financeres i entitats privades 135.000 6,21
Campanyes Posa't la gorra! 437.000 36,21
Marxandatge 95.200 7,89
interessos 800 0,07
TOTAL INGRESOS 1.207.000 100,00
DESPESES %
Nómines 420.000 34,80
Seguretat Social 165.000 13,67
IRPF (m.115/110) 67.000 5,55
Professionals externs 60.000 4,97
Lloguers seus 70.000 5,80
Subministres/serveis 44.000 3,65
Manteniment Casa Xuklis 55.000 4,56
Despeses Activitats famílies 68.000 5,63
Despeses Campanyes festes Posa't la gorra! Gorra 200.000 16,57
Projecte Adequació Planta Oncologia i Hematologia Pediàtriques HVH 38.000 3,15
Despeses diverses 20.000 1,66
TOTAL DESPESES 1.207.000 100,00