COMPTES ANUALS

Els comptes anuals de l’Entitat són aprovats per l’Assemblea General.

Com a Entitat Declarada d’Utilitat Pública rendim comptes amb el Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya anualment.

PRESUPOST ANUAL

INGRESSOS %
Socis 42.000 3,48
Donacions 105.000 8,70
Actes Implicats 95.000 7,87
Dietes Famílies allotjades 105.000 8,70
Subvencions Generalitat de Catalunya 120.000 9,94
Subvencions Ajuntaments/Diputacions 28.000 2,32
Subvenció Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad IRPF 44.000 3,65
Subvencions entitats financeres i entitats privades 135.000 6,21
Campanyes Posa't la gorra! 437.000 36,21
Marxandatge 95.200 7,89
interessos 800 0,07
TOTAL INGRESOS 1.207.000 100,00
DESPESES %
Nómines 420.000 34,80
Seguretat Social 165.000 13,67
IRPF (m.115/110) 67.000 5,55
Professionals externs 60.000 4,97
Lloguers seus 70.000 5,80
Subministres/serveis 44.000 3,65
Manteniment Casa Xuklis 55.000 4,56
Despeses Activitats famílies 68.000 5,63
Despeses Campanyes festes Posa't la gorra! Gorra 200.000 16,57
Projecte Adequació Planta Oncologia i Hematologia Pediàtriques HVH 38.000 3,15
Despeses diverses 20.000 1,66
TOTAL DESPESES 1.207.000 100,00

ALTRES DADES ECONÒMIQUES

Inventari patrimoni

AFANOC no disposa de patrimoni propi.

Contractes amb Administració Pública

AFANOC no té vigent cap contracte amb l’Administració Pública

Obligacions amb Hisenda i la Seguretat Social

AFANOC està al corrent de pagament amb Hisenda i la Seguretat Social
Més informació a afanoc@afanoc.org