SUPORT SOCIAL

Coneixem molt bé quines són les necessitats que acostumen a aparèixer en aquesta situació:
allotjament, prestacions, ajudes econòmiques puntuals...

Al impacte del diagnòstic s’hi sumen tot una sèrie de canvis que poden afegir més angoixa i malestar al que ja hi ha, doncs la família haurà d’assumir uns canvis organitzatius, alguns molt elementals com trobar un allotjament proper a l’hospital (en el cas que es visqui fora de Barcelona), pensar en la cura dels altres fills/es, organitzar-se pel menjar durant les estades a l’hospital o reconduir la situació laboral dels pares o adults cuidadors.


Els professionals d’AFANOC ens coordinem amb l’Administració Pública - Serveis Socials, CAPs, Ajuntaments, CADs i escoles, entitats privades i amb les Associacions de Nens amb Càncer d’arreu de l’Estat Espanyol.


Les intervencions directes es realitzen a la Unitat d’Oncohematologia de l’Hospital Maternoinfantil de la Vall d’Hebron, i a la Casa dels Xuklis. tot i que atenem totes les demandes que ens arriben, sempre en coordinació amb els equips de referència tractants.

  • Acollim a la família i per valorar quines són les necessitats prioritàries.
  • Proporcionem tota la informació que la família pugui necessitar, pel que fa a les prestacions i serveis (tant sanitaris, econòmics, socials, laborals i educatius).
  • Fem seguiment de cada família en particular.