PRESÈNCIA ALS HOSPITALS

Des del 1998 l’AFANOC treballa amb el Servei d’Oncologia i Hematologia Pediàtriques de l’Hospital Maternoinfantil Vall d’Hebron, donant atenció des de les àrees de Treball Social, Voluntariat i Activitats, Millores dels Espais i Suport al Personal Mèdic i d’Infermeria:   Millores dels Espais

Conscients de la importància d'un entorn amable en el procés de les malalties de llarga durada, participem en l'adequació dels espais hospitalaris per donar resposta a les necessitats dels infants que estan ingressats i les seves famílies.

Des de l'any 2004 l’AFANOC intervé en l'adequació i el disseny de la planta d'Oncologia i Hematologia Pediàtriques de l'Hospital de Vall d’Hebron amb la creació de sales de jocs, sala d'estar pels cuidadors, neveres, taquilles i la decoració de la planta amb la creativitat dels Xuklis. L'any 2015 es fa la remodelació de la mateixa planta, començant pels espais lúdics i educatius i el despatx de l'Associació.

 

Suport al personal mèdic i d’infermeria

Espai de supervisió als equips d’infermeria de càmeres i planta, on plantejar dificultats amb el maneig de situacions psicoemocionals dels infants i adolescents ingressats i les seves famílies.

L’any 2005 es va signar un conveni de col·laboració amb l’Hospital Sant Joan de Déu, per oferir suport emocional a les famílies que es troben en la situació de tenir un fill o filla amb una malaltia oncohematològica.

  Suport emocional al Servei d’Oncohematologia

L’equip de suport emocional d’AFANOC intervé a partir de la valoració del equip de suport psicosocial de l’hospital, del que formem part, des de l inici de la malaltia, tenint en compte l’impacte generat pel diagnòstic i els canvis que tindrà l’infant i tot el seu entorn.

  Acollida

Informem sobre tots els serveis de l’associació a les famílies que tenen un fill o filla ingressats amb el diagnòstic d’una malaltia oncohematològica.

  Col·laboració amb la Unitat de Cures Pal.liatives

Suport emocional a les famílies

Intervenció amb les famílies amb coordinació del psicòleg de la unitat.

 

Programa Cuidar(nos)

Es condueixen sessions d’autocura i cura amb els professionals implicats.

 

Sessions de tancament en situacions de defunció

Es realitzen sessions de tancament en casos de defunció de l’infant o adolescent amb l’equip de cures pal·liatives i altres professionals implicats que han tingut contacte amb la família.

  Suport al personal mèdic i d’infermeria

Sessions mensuals de supervisió amb l’equip mèdic i l’equip d’infermeria de la planta d’oncohematologia i la unitat de transplantament de progenitors hematopoètics; i atenció individual en situació de crisis.

  Reflexoteràpia

Ajudem a reconduir i reequilibrar les alteracions fisiològiques que afecten a l’àmbit físic i emocional.