Com accedir a La Casa dels Xuklis

Els destinataris són, principalment, les famílies de fora l'àrea metropolitana de Barcelona

L’accés a la Casa dels Xuklis es basa en criteris mèdics, en la necessitat de que la família estigui allotjada a prop de l’hospital a la ciutat de Barcelona. Els principals perfils de les famílies que acollim a la Casa dels Xuklis són les següents:

  • Famílies que provenen d’arreu de Catalunya, fora l’àrea Metropolitana de Barcelona.
  • Famílies que provenen de la resta de l’Estat Espanyol.
  • Famílies estrangeres que venen via Cooperació Internacional.
  • Famílies derivades des d’altres Hospitals de fora de l’Estat Espanyol.

Altres casos no reflectits són valorats de manera individual tenint en compte criteris socials i mèdics.

La treballadora social valora cada família en total coordinació amb l’equip mèdic i Treball Social dels hospitals de referència del nen/a, i sempre en coordinació amb Serveis Socials, Equips d’Atenció Primària, Equips d’Atenció a la Infància i Adolescència, associacions de nens/es amb càncer, ajuntaments, etc.

Qui són els Xuklis?

Els Xuklis són uns essers màgics que només poden ser vistos pels infants que estan malalts. Els Xuklis ja fa temps que “treballen” a les plantes d’oncologia i hematologia pediàtrica dels hospitals referents en oncologia infantil. Són un pel tímids i entremaliats però, des de la seva innocència infantil, els acompanyen i animen al llarg de tot el procés que viuran.

IMATGES DE LA CASA

ZONES COMUNES

La Casa disposa d’espais comuns que permeten desenvolupar el dia a dia de les famílies amb la màxima normalitat possible.

Amb aquests espais, a part de les estones que cada família destina a l’organització i planificació, es fomenta el diàleg, l’intercanvi d’experiències i sentiments, es verbalitzen les mancances emocionals i es posen sobre la taula els problemes o les situacions viscudes per les famílies.

ELS APARTAMENTS

La Casa dels Xuklis disposa de 25 apartaments de 30 metres quadrats cada un. La capacitat d’allotjament d’aquests apartaments és principalment per a quatre persones.

Cada apartament disposa del seu propi lavabo i una petita terrassa que comunica amb el jardí exterior. Tots els apartaments disposen dels equipaments necessaris per a què la família pugui viure i organitzar el seu dia a dia amb la màxima comoditat i tranquil·litat possibles.