Com accedir a La Casa dels Xuklis

Els destinataris són, principalment, les famílies de fora l'àrea metropolitana de Barcelona

L’accés a la Casa dels Xuklis es basa en criteris mèdics, en la necessitat de que la família estigui allotjada a prop de l’hospital a la ciutat de Barcelona. Els principals perfils de les famílies que acollim a la Casa dels Xuklis són les següents:

  • Famílies que provenen d’arreu de Catalunya, fora l’àrea Metropolitana de Barcelona.
  • Famílies que provenen de la resta de l’Estat Espanyol.
  • Famílies estrangeres que venen via Cooperació Internacional.
  • Famílies derivades des d’altres Hospitals de fora de l’Estat Espanyol.

Altres casos no reflectits són valorats de manera individual tenint en compte criteris socials i mèdics.

La treballadora social valora cada família en total coordinació amb l’equip mèdic i Treball Social dels hospitals de referència del nen/a, i sempre en coordinació amb Serveis Socials, Equips d’Atenció Primària, Equips d’Atenció a la Infància i Adolescència, associacions de nens/es amb càncer, ajuntaments, etc.

Qui són els Xuklis?

Els Xuklis són uns essers màgics que tenen la capacitat de "xuklar" els mals rotllos que el càncer infantil genera a l'entorn familiar.. Els Xuklis ja fa temps que “treballen” a les plantes d’oncologia i hematologia pediàtrica dels hospitals referents en oncologia infantil. Són un pel tímids i entremaliats però, des de la seva innocència infantil, els acompanyen i animen al llarg de tot el procés que viuran.

IMATGES DE LA CASA

ZONES COMUNES

La Casa disposa d’espais comuns que permeten desenvolupar el dia a dia de les famílies amb la màxima normalitat possible.

Amb aquests espais, a part de les estones que cada família destina a l’organització i planificació, es fomenta el diàleg, l’intercanvi d’experiències i sentiments, es verbalitzen les mancances emocionals i es posen sobre la taula els problemes o les situacions viscudes per les famílies.

ELS APARTAMENTS

La Casa dels Xuklis disposa de 25 apartaments de 30 metres quadrats cada un. La capacitat d’allotjament d’aquests apartaments és principalment per a quatre persones.

Cada apartament disposa del seu propi lavabo i una petita terrassa que comunica amb el jardí exterior. Tots els apartaments disposen dels equipaments necessaris per a què la família pugui viure i organitzar el seu dia a dia amb la màxima comoditat i tranquil·litat possibles.