Deducció Fiscal

El certificat de donació l'emet l'associació i serveix per deduir la col•laboració econòmica en l'impost de la renda de les persones físiques i jurídiques (IRPF).

Desgravacions: resum