El càncer és una paraula que defineix un grup molt heterogeni de malalties. Per tal de donar-vos una informació medica i acurada sobre aquestes malalties us facilitem l’enllaç al Canal Salut de la Generalitat on hi trobareu tota la informació.

http://cancer.gencat.cat/ca/ciutadans/el_cancer/cancer_infantil/