El voluntariat a l'AFANOC

L’equip de voluntariat de l’AFANOC
L’AFANOC té el privilegi de comptar amb un nombrós equip de persones que actuen de forma voluntària amb l’entitat, desenvolupant una tasca complementària a la de l’equip professional per tal d’oferir una atenció integral a les famílies i ajudar a assolir els objectius de l’associació.
El voluntariat suposa un suport fonamental per a l’entitat i un valor afegit determinant en la consecució dels seus objectius i la realització dels diferents projectes, alhora que és un element molt important per a la millora de la qualitat de vida dels infants i adolescents amb càncer i les seves famílies.
El voluntariat d’AFANOC té presència en diferents espais d’intervenció.Per a nosaltres, tant important és l’actuació dels voluntaris que accedeixen als centres hospitalaris o als domicilis acompanyant a les persones que estan malaltes o als seus familiars, com la contribució de voluntaris/àries que col·laboren en campanyes, actes o donant suport a l’entitat tot desenvolupant tasques administratives. Tot són formes igualment necessàries i importants perquè l’entitat tiri endavant.
Què poden fer els voluntaris?
· Intervenció hospitalària: té la funció d’acompanyar, donar suport, jugar, oferir activitats lúdiques, etc. als infants i adolescents i als seus cuidadors durant els períodes d’ingrés a l’hospital. 
· Hospital Maternoinfantil de la Vall d’Hebron de Barcelona: es presta un servei actiu els 365 dies de l'any, de 10h a 21h (en diferents torns) al Servei d’oncohematologia pediàtrica i  de 10h a 15h a l'Hospital de dia de la mateixa institució. 
· Hospital Universitari Joan XXIII de Tarragona: de forma puntual, en aquells casos en què hi ha ingressat un   infant o adolescent i es requereix el suport d’un voluntari/ària.
· Intervenció domiciliària: els infants i adolescents que tornen a casa després d’una estada a l’hospital, sovint no podem reprendre les activitats que formaven part de la seva quotidianitat (anar a l’escola, activitats extraescolars, interaccionar amb iguals...). Comptar amb el suport d’un voluntari/ària ajuda a normalitzar la vida quotidiana i dóna suport  tant al nen/a que està malalt, com als seus principals cuidadors i germans/es.
· La Casa dels Xuklis: tot i ser un recurs temporal per a les famílies es pretén oferir un suport específic durant el temps que hi estiguin allotjats. Per aquest motiu, de dilluns a divendres, un equip de persones es fa càrrec de la sala de jocs, de 17h a 19h. Per aquelles famílies que ho necessitin, es compta amb la presència de voluntaris domiciliaris.
· Tasques administratives: col·laborar, a la seu de l’entitat, en tasques de suport a la gestió i organització de les activitats que du a terme l’associació.
· Actuacions de sensibilització i difusió: participació en actes, campanyes i esdeveniments públics per tal de normalitzar la malaltia, fer difusió de la tasca que desenvolupa l’AFANOC al voltant d’aquesta realitat i ampliar la base social i econòmica de l’associació (“Posa’t la Gorra!”, St. Jordi, )
Què cal per ser voluntariat a l’AFANOC? 
Per a formar part de l’equip de voluntariat de l’AFANOC, és imprescindible:
· Ser major de 18 anys.
· Fer un curs de formació inicial i fer una entrevista personal .
· Realitzar el curs de formació “Voluntariat, Nen malalt i família”.
· Conèixer la missió de l’entitat, compartir-la i comprometre’s.
· Assistir a les reunions de coordinació i seguiment del voluntariat.
El reconeixement a la tasca voluntària
El nostre equip de voluntariat va rebre l'any 2006 el Premi d'àmbit Nacional de la Generalitat de Catalunya per la tasca realitzada, tant en l'àmbit hospitalari com en el domiciliari.
El novembre del 2009 l'AFANOC va rebre el Premi Estatal de Voluntariat Social.
Contacte AFANOC Barcelona
Voluntariat Hospitalari: Irene Costa | voluntariat@afanoc.org
Voluntariat Domiciliari: Maria Sanmartí | psicopedagogia@afanoc.org
Contacte AFANOC Tarragona
Tarragona: Naiara Mestres | tarragona@afanoc.org 
Psicologia: Naiara Mestres | psicologiatgn@afanoc.org
Voluntariat domiciliari i hospitalari: Esther Gómez | voluntariattgn@afanoc.org
Associació de nens amb Càncer - AFANOC
Camí de St. Cebrià s/n, (08035) Barcelona. Tel: 93 237 79 79
afanoc@afanoc.org
Delegació AFANOC Tarragona
C/ Adrià, 9 - baixos (43004) Tarragona. Tel 977 22 87 12
tarragona@afanoc.org
Delegació AFANOC Lleida
C/ Quatre Pilans, 7 baixos,
(25001) Lleida. Tel 973 21 60 57
lleida@afanoc.org