La Casa dels Xuklis
La Casa dels Xuklis
La Casa dels Xuklis
La Casa dels Xuklis

Notícies

Una Targeta per AFANOC
Catalunya Caixa  ens cedeix part de la facturació d'aquesta targeta...

Jornada familiar pels Xuklis
Un Vermut Solidàri a Arbùcies...

Tercer Xukli-Festival
El pròxim 27 de setembre vine a ballar pels Xuklis!...

Àrea Tallers i Activitats
La importancia d'estimular la creativitat en el procés dela malaltia...

Voluntariat

Nous cursos de formació de voluntariat d'AFANOC.
Ja pots consultar el calendari de cursos del 1r trimestre de 2014

Nous cursos de voluntariat d'AFANOC Tarragona
Ja pots consultar el calendari de cursos 2014.

xuklis
Associació de nens amb Càncer - AFANOC
Camí de St. Cebrià s/n, (08035) Barcelona. Tel: 93 237 79 79
afanoc@afanoc.org
Delegació AFANOC Tarragona
C/ Adrià, 9 - baixos (43004) Tarragona. Tel 977 22 87 12
tarragona@afanoc.org
Delegació AFANOC Lleida
C/ Quatre Pilans, 7 baixos,
(25001) Lleida. Tel 973 21 60 57
lleida@afanoc.org